Protokół COVID-19

Zasady związane z zapobieganiem

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,

Katowice 17-19.12.2021 r.

Szanowni Uczestnicy,

Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych organizowane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

  • Wszystkie osoby wchodzące na teren Spodka (sala gry) powinni posiadać Unijny Certyfikat COVID (w wersji drukowanej lub elektronicznej).
  • Możliwe jest wejście również dla osób niezaszczepionych, w przypadku posiadania negatywnego, ważnego (nie wcześniej niż 72 godziny) wyniku testu na COVID-19.
  • Zawodnik oraz każda osoba przebywająca na terenie Spodka zobowiązana jest na prośbę Organizatora umożliwić wgląd do dokumentu potwierdzającego posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID lub wynik testu.
  • Przy wejściu na teren Spodka obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. Każdy zawodnik otrzyma płyn dezynfekcyjny od Organizatora.
  • Każda osoba wchodząca na teren Spodka wyraża zgodę na dokonanie pomiaru temperatury.
  • Zabronione jest wejście każdej osoby przebywającej na kwarantannie lub izolacji, a także w przypadku występujących objawów choroby lub przeziębienia wskazującej na możliwość zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.
  • Na terenie Spodka każda osoba musi używać maseczkę w sposób właściwy, zakrywając usta i nos. Dopuszcza się w trakcie partii nieużywanie maseczek przez zawodników oraz obsługę sędziowską. Po zakończeniu partii każdy zawodnik jest zobowiązany do założenia maseczki.
logo-horizontal-white

European Blitz and Rapid Chess Championship 2021.

Śląski Związek Szachowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.