Protokół ECU COVID-19

European Blitz and Chess Championship

Katowice, 17-19.12.2021

Szanowni Uczestnicy,

Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych organizowane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Wszystkie osoby wchodzące na teren Spodka (sala gry) powinni posiadać Unijny Certyfikat COVID (w wersji drukowanej lub elektronicznej).
Możliwe jest wejście również dla osób niezaszczepionych, w przypadku posiadania negatywnego, ważnego (nie wcześniej niż 72 godziny) wyniku testu na COVID-19.
Zawodnik oraz każda osoba przebywająca na terenie Spodka zobowiązana jest na prośbę Organizatora umożliwić wgląd do dokumentu potwierdzającego posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID lub wynik testu.
Przy wejściu na teren Spodka obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. Każdy zawodnik otrzyma płyn dezynfekcyjny od Organizatora.
Każda osoba wchodząca na teren Spodka wyraża zgodę na dokonanie pomiaru temperatury.
Zabronione jest wejście każdej osoby przebywającej na kwarantannie lub izolacji, a także w przypadku występujących objawów choroby lub przeziębienia wskazującej na możliwość zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.
Na terenie Spodka każda osoba musi używać maseczkę w sposób właściwy, zakrywając usta i nos. Dopuszcza się w trakcie partii nieużywanie maseczek przez zawodników oraz obsługę sędziowską. Po zakończeniu partii każdy zawodnik jest zobowiązany do założenia maseczki.

logo-horizontal-white

European Blitz and Rapid Chess Championship 2021.

Śląski Związek Szachowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.